sobota, 13 września 2014

Kino bez tajemnic - produkcja filmu (cytat)

 „Prace nad filmem rozpoczyna się od przygotowania tak zwanego treatmentu, zawierającego streszczenie fabuły i główne informacje na temat filmu, takie jak gatunek, czas i miejsce akcji, postacie itd. Na podstawie treatmentu przygotowuje się pełny scenariusz, czyli tekst przedstawiający fabułę utworu, charakterystykę postaci i miejsca akcji oraz dialogi. Scenariusz stanowi punkt wyjścia do opracowania scenopisu, zawierającego szczegółowy opis kolejnych ujęć. Oprócz informacji zawartych w scenariuszu, scenopis dodaje też nowe, dotyczące czasu trwania ujęć, ustawień kamery, oświetlenia, dźwięku. Aby ostatecznie skonkretyzować idee zawarte w scenopisie, przygotowuje się scenopis obrazkowy, czyli scenorys (ang. storyboard), zawierający szkice przedstawiające kolejne ujęcia. Do ich wykonania zatrudnia się czasami specjalnego rysownika.
Proces tworzenia i poprawiania kolejnych wersji scenariusza, scenopisu i scenorysu jest skomplikowany i długotrwały. Poświęca się na to większość czasu przeznaczonego na pracę nad filmem: w Hollywood od roku do dwóch lat. Na tym etapie podpisuje się na ogół umowę, która określa prawa autorskie do powstającego scenopisu, a jednocześnie umożliwia jego finansowanie, co jest bardzo ważne przy tak długiej prazy. Umowę taką zawiera scenarzysta, producent albo reżyser z przedsiębiorstwem produkcyjnym, a czasem bezpośrednio z firmą dystrybucyjną, która od początku chce nadzorować dany projekt.
Właściwie nigdy nie zdarza się, żeby autorem ostatecznej wersji scenariusza, na podstawie którego powstanie film, była jedna osoba. Firma produkcyjna nadzorująca powstawanie scenariusza zastrzega sobie prawo do ingerencji w prace i z prawa tego korzysta. Dlatego ostateczny rezultat jest dziełem wielu osób. Jako autor scenariusza figuruje jednak często jeden człowiek, czasem dwóch. Dzieje się tak, ponieważ umieszczaniem nazwisk w napisach czołowych filmu rządzą w Hollywood ścisłe reguły. Writers Guild of America (rodzaj związku zawodowego scenarzystów filmowych i telewizyjnych) wymaga, by nazwisko autora pomysłu scenariuszowego znalazło się w napisach, jeśli jego wkład pracy wynosi więcej niż 33 procent. Wkład pracy każdego kolejnego autora musi wynieść przynajmniej 50 procent, by jego nazwisko trafiło do czołówki filmu. (...)
Poza przygotowaniem scenariusza firmy produkcyjne dbają także o inne aspekty powstającego filmu. W szczególności wyszukują reżysera i gwiazdy oraz zapewniają finansowanie. (...)
Przygotowanie scenopisu, podpisanie kontraktów z gwiazdami i zapewnienie finansowania trwa w Hollywood czasem wiele miesięcy, a nawet lat. (...) Większość projektów nie zostaje jednak skierowana do realizacji. W takim wypadku firma produkcyjna może się zwrócić do innej wytwórni. (...)
Gdy wszystko jest odpowiednio przygotowane i zaplanowane, samo kręcenie zdjęć trwa krotko (dla przeciętnego filmu hollywoodzkiego - od 6 do 12 tygodni). Wynika to z faktu, że zatrudnienie ekipy na planie jest bardzo kosztowne (...).
Jeszcze podczas realizacji zdjęć zaczyna się wywoływać nakręcony materiał i montować go, żeby mieć pewność, że nie zabraknie żadnego ważnego ujęcia. (...) Ostateczny montaż następuje jednak na etapie zwanym postprodukcją. Postprodukcja trwa z reguły od 4 do 8 miesięcy i obejmuje montaż, dodanie muzyki, dialogów i efektów dźwiękowych, a także opracowanie efektów specjalnych. (...)

Kino bez tajemnic - Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski (str. 56-60)

1 komentarz: